FAQ

Her finner du svar på noen av spørsmålene våre brukere oftest stiller. Finner du ikke svar på ditt spørsmål, ta kontakt med oss her.

Trenger man opplæring i bruk av Farmastat BI?

Ja, det er anbefalt å ta et introduksjonskurs i bruken av systemet. Farmastat tilbyr individuelle kurs og felleskurs for flere brukere. Ta kontakt med oss for å avtale opplæring.

Kontakt oss for bestilling

Fra hvilke kilder henter Farmastat data?

Data leveres fra legemiddelgrossistene: Apokjeden, Alliance Boots, NMD, VESO, STIM (tidligere Europharma), Farmaka og Folkehelseinstituttet.

Hvor lang datahistorikk har Farmastat?

Som abonnent har man normalt tilgang til fem år, pluss inneværende år. Hos Farmastat har vi tilgang til data tilbake til januar 2000. Kontakt oss dersom du har behov for historiske salgsdata.

Hvor ofte oppdaterer Farmastat data?

Farmastat leverer på månedsbasis. Data oppdateres første arbeidsdag i måneden.

Kan jeg endre en rapport selv?

Så lenge du har egen lisens med brukernavn og tilgang, kan du oppdatere og endre alle rapporter du har tilgang til.

Hvordan logger jeg inn som bruker?

For å logge inn trenger du brukernavn og passord fra Farmastat. Ta kontakt med oss for å få tilgang. Hvis du allerede har brukernavn og passord kan du se på denne videoen for å finne ut hvordan du logger deg inn.

Hva er brick/handelsområde?

Brick/markedsområder er geografiske enheter som i praksis er grupper av apotek eller andre kunder som kjøper fra legemiddelgrossistene. Det er ikke anledning til å vise salget til enkeltapotek, derfor er denne grupperingen nødvendig. Et markedsområde/brick må bestå av minimum to apotek, i praksis er det som regel flere. Grensen for et markedsområde/brick krysser ikke fylkesgrenser, men kan bestå av flere kommuner (særlig i områder med få apotek). Farmastat har per i dag 128 slike områder/bricks.

Hvordan behandler Farmastat nye fylkesgrenser?

Fra 1. januar 2020 er det etablert nye offisielle regioner i Norge. Antall fylker er redusert fra 19 til 11, og antall kommuner er redusert fra 430 til 356. Dette gjøres ved å slå sammen fylker og kommuner til større enheter.

Farmastat har foreløpig valgt å beholde den gamle fylkesinndelingen, men arbeider samtidig for å avdekke konsekvensene dette har for brickstrukturen vår. Kundene våre har signalisert ønsker om å beholde den gamle strukturen inntil videre, men vi vil på et tidspunkt bruke de nye regionene for å opprettholde en god kobling  med andre geografiske nøkler. Kontakt oss i Farmastat hvis du trenger mer informasjon angående denne reformen.

Hva er secure site/trusted site?

I din internetbrowser (som Chrome, Edge etc.) kan det registreres nettsider som det gis særlig tilgang til. Dette slipper data gjennom lettere mellom din maskin og Farmastats database, og sikrer tilgang bedre. Adressen som gjelder for Farmastat er https://bi.farmastat.no.

Hva er Windows credentials?

Registrering av brukernavn og passord i din PCs “hvelv”. Aktive rapporter fra Farmastat er koblet til Farmastats database, og når du arbeider med rapportene på egen PC vil du få spørsmål om brukernavn og passord. Ber du maskinen om å huske innloggingsdetaljer (Remember credentials), vil disse registreres i Windows credentials.

Hvem må sette innstillingene Secure site/Trusted site og Windows credentials?

Personer med administrasjonsrettigheter på din PC kan registrere slike innstillinger. Det kan være deg selv i mange tilfeller, men av og til må slike endringer gjøres av IT lokalt i hvert firma.