Om Farmastat

Farmastat AS leverer statistikk og analysetjenester
med legemidler og handelsvarer for det norske legemiddelmarkedet

Farmastat AS er et datterselskap av Legemiddelindustrien, LMI, som er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. LMIs administrasjon ledes av Leif Rune Skymoen og teller sammen med datterselskapene Farmastat AS, Felleskatalogen og Nomvec, totalt 32 medarbeidere.

Farmastat AS leverer statistikk og analyser til markedet for legemidler og handelsvarer i Norge. Våre kvalitetsanalyser av markedet gir innsikt til å støtte riktige beslutninger. Med god analyse av norsk helsevesen, pasientpopulasjon og -behandling, støtter vi legemiddelindustrien i det viktige arbeidet de gjør. Der legemiddelindustrien bidrar til å skape en bedre og friskere fremtid for oss alle, skal Farmastat AS støtte industrien med riktige data og god innsikt.

Farmastat AS har mer enn 25 års erfaring i det norske legemiddelmarkedet og er en del av Nordic Pharma Insights, et nordisk samarbeid som leverer samlet nordisk markedsinnsikt i én løsning.


Ansatte

Christian Gilhuus-Moe
Daglig leder
christian.gilhuus-moe@farmastat.no

Benedikte Millang
Forretningsutvikler
benedikte.millang@farmastat.no

Stian Lekang
Seniorrådgiver
stian@farmastat.no

Lars Meringdal
Analytiker
lars.meringdal@farmastat.no

Gaute Hegstad
Seniorutvikler
gaute.hegstad@farmastat.no