Om Farmastat

Farmastat AS tilbyr statistikk og analyse av markedsinformasjon for legemidler og handelsvarer.

Farmastat AS er et datterselskap av Legemiddelindustrien, LMI, som er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. LMIs administrasjon ledes av Leif Rune Skymoen og teller sammen med datterselskapene Farmastat AS, Felleskatalogen og Nomvec, totalt 32 medarbeidere.

Farmastat AS tilbyr statistikk og analyse av markedsinformasjon for legemidler og handelsvarer. Med god analyse av kritisk markedsinformasjon, får kundene et godt beslutningsgrunnlag for smartere løsninger, samt raskere og bedre resultater.

Farmastat AS har mer enn 25 års erfaring fra det norske legemiddelmarkedet og er en del av det nordiske samarbeidet, Nordic Pharma Insights, som tilbyr samlet nordisk markedsinnsikt i én løsning.


Ansatte

Benedikte Millang
Forretningsutvikler, Farmastat
benedikte.millang@farmastat.no

Stian Lekang
Seniorrådgiver, Farmastat
stian@farmastat.no

Lars Meringdal
Analytiker, Farmastat
lars.meringdal@farmastat.no

Gaute Hegstad
Seniorutvikler, Farmastat
gaute.hegstad@farmastat.no


Swift-info:
Organisasjonnr/VAT-nummer: 970983082
Account name: Farmastat AS
Account number: 90530660256
Iban: NO5790530660256
Swift: HANDNOKK