Tema | Tall

Farmastat holder aktivitetsnivået oppe i koronatidene

Farmastat holder aktivitetsnivået oppe i koronatidene

HJEMMEKONTOR: De ansatte i Farmastat møtes ukentlig på video.

De ansatte i Farmastat har for tiden hjemmekontor, men holder kontakten over videomøter og epost.

Daglig leder i Farmastat, Stian Lekang, forteller at Farmastat, som alle andre, er preget av den nye hverdagen med forebygging av smitte som første prioritet.

– Vi har allerede vært etablert på hjemmekontor i en uke, og har fått til gode rutiner for nettsamvær både internt og overfor kunder og samarbeidspartnere. De første dagene bar hverdagen preg av at omgivelsene trengte litt tid på å finne seg til rette i den nye situasjonen, men de siste par dagene har trykket nærmet seg normalen igjen, og det er svært hyggelig å registrere, sier Lekang.

Har dere har merket en endring fra kundene i forespørsler?

– Vi oppfatter det slik at våre kunder, som oss, er opptatt av at det skal være mest mulig business as usual. Henvendelsene vi får har så langt i liten grad vært preget av selve virusutbruddet, man fokuserer på de oppgavene man har og er opptatt av å ivareta dem på best mulig måte. Og da hjelper vi i Farmastat så godt vi kan, sier Lekang.

Her finner du kontaktinformasjon.