Tema | Nyheter

Farmastat oppdaterer fylkesinndelingen i tråd med regionsreformen

Farmastat oppdaterer fylkesinndelingen i tråd med regionsreformen

Administrerende direktør i Farmastat, Christian Gilhuus-Moe

Oppdateringen, som deler landet inn i markedsområder, gir økte muligheter for analysegrunnlag for alder, kjønn og geografiske forskjeller i det norske markedet.

Farmastat har oppdatert Bricks, som er en inndeling av landet i definerte markedsområder, i vår struktur i tråd med nye fylker og kommuner. Denne oppdateringen inkluderer også en økt detaljeringsgrad av demografi.  

Farmastat utvikler Bricks ut ifra grunnkretser med tilhørende demografiske inndelinger. Grunnkretsene er de minste enhetene i Norge. Hver av de 16 369 grunnkretser Farmastat har i sine systemer er beriket med antall personer, alder og kjønn. En slik detaljering gir muligheter for godt analysegrunnlag for alder, kjønn og geografiske varianser i det norske markedet for legemidler, apotek og sykehus. 

– Farmastat skal være ledende innen innsikt og forståelse av det norske markedet. Oppdateringen av våre grunndata øker analysemulighetene for bedret beslutningsstøtte. Dette er i tråd med at Farmastat skal være et viktig verktøy for legemiddelindustrien i Norge og for tilstøtende markeder, sier administrerende direktør i Farmastat, Christian Gilhuus-Moe. 

Ta kontakt med Farmastat for mer informasjon.

Kartet viser gammel og ny fylkesinndelingen (ny inndeling til høyre).