Nordic Pharma Insights (NPI)

Farmastat, kan i partnerskap med de ledende tilbyderne av salgsinformasjon i Norden, levere en komplett nordisk statistikk.

Full tilgang til salgsdata for alle de fire nordiske landene i en og samme løsning gir deg en samlet oversikt over Norden, samt innsikt i de unike markedene i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Innsikt som vil bidra til å styrke ditt salg og din posisjon i det nordiske markedet.

Landene i Norden har mange felles karakteristika, høyt utdannelsesnivå, høy levestandard og høy grad av åpenhet og informasjon. Likevel er det forskjeller mellom de fire markedene, som strukturen i apotekmarkedet, eller regulatoriske bestemmelser. Disse påvirker salgs- og markedsdynamikken i betydelig grad.

En samlet oversikt over markedene gir deg muligheten til å få innsikt i alle disse aspektene, og kan tette gapet i kunnskapen om de ulike nordiske markedene.

Nordic Pharma Insights tilbyr deg:

  • Månedlig oppdaterte data for alle de nordiske landene
  • Brick-nivå for alle fire land i en og samme løsning
  • Konkurransesituasjonen i fire markeder
  • Sektorer, skille mellom primær og sykehus

Gi oss beskjed om du ønsker mer innsikt i hvordan Nordic Pharma Insight kan bidra til at du blir bedre kjent med Norden.