Swedish Pharma Insights (SPI)

SPI utvikler innovative tjenester innen pharma intelligence, og produkter som Pharma View Realworld.

Som et ledd i å sikre tilgang til høykvalitets, konsolidert informasjon om den nordiske legemiddelomsetningen, har Farmastat sammen med Signum i Danmark, og Pharmaca i Finland, etablert Swedish Pharma Insights (SPI). SPI utvikler innovative tjenester innen pharma intelligence, og produkter som Pharma View Realworld, Network Analysis – Stakeholder. SPI er en del av Nordic Pharma Insights.

For mer informasjon om  Swedish Pharma Insights, ta kontakt med Farmastat eller direkte med SPI: https://swedishpharmainsights.se/#contact.