Tema | Tall

Tall og fakta 2020

Tall og fakta 2020

Legemiddelindutriens (LMIs) årlige utgivelse, Tall og fakta, er nå her for 2020. Hovedkilden i Tall og fakta er Farmastat, men tall er også hentet fra andre relevante og troverdige kilder, som SSB, EFPIA, Statens legemiddelverk, for å nevne noen.

Les Tall og fakta 2020 her.

I årets rapport er to nye tema tatt med: 5.12. Saksbehandling metodevurderinger. Legemidler ved sykehus, og 5.13. Oljefondets inntekt fra legemiddelbransjen.

– Noe vi har sett på i år, er oljefondets investeringer i legemidler og helsenæring. Det er interessant at staten tjener mer på avkastninger fra Oljefondets investeringer i nettopp legemidler, enn det som brukes på legemidler, slik det fremkommer i kapittel fem, sier seniorrådgiver i LMI, Line Walen, som har administrert Tall og fakta 2020, sammen med Stian Lekang i Farmastat.

Informasjonen som finnes i Tall og fakta er viktig for en saklig debatt om medisiner og helsetjeneste.