Tema | Tall

Tredoblet nettsalget av legemidler i mars

Tredoblet nettsalget av legemidler i mars

ØKNING: Grafen viser salg av legemidler på nett fra april i fjor til mars 2020. Økningen er tredoblet i mars i år.

Tall fra de mest sentrale aktørene innen netthandel av legemidler, viser en betydelig økning i salget for mars måned.

Generelt har totalsalget av legemidler økt i mars, men nettsalget har en spesielt stor økning. Tallene viser nesten en tredobling sammenlignet med gjennomsnittet foregående måneder, målt i verdi. Målt i volum er økningen enda høyere. Salgsøkningen gjelder for alle varegrupper, men særlig salget av reseptbelagte legemidler, viser tall fra Farmastat.

– Vi regner med at karantene og andre tiltak i forbindelse med koronapandemien fører til at mange nå velger å handle på nettet, sier daglig leder i Farmastat, Stian Lekang.

Det tas forbehold om at alle aktører innen nettsalg av legemidler ikke er med i denne beregningen, og at det vil kunne påvirke forholdene.

Ved spørsmål, ta kontakt med Farmastat.