Nye løsninger: Real World Evidence

Vi ønsker å finne gode løsninger som skaper verdi for deg innen helse-Norge og til syvende og sist til pasienten. Våre spesialister skreddersyr analyser og oppdrag, spesielt for din virksomhet og dine behov.

Real World Data/Real World Evidence kan for eksempel brukes til å dokumentere effekten av legemidler hos naturlige pasientpopulasjoner. Data hentes fra forskjellige registre og kobles sammen, slik at du får svar på akkurat det du lurer på.  

Vi kan hjelpe deg med å gjøre om dine utfordringer til innsikt du kan handle ut ifra, ved å gjøre målrettede analyser og datadrevet forskning.

Ønsker du å bygge ditt business case? Enten det er å starte ny business, utvide eksisterende business til nye terapiområder eller revitalisere et gammelt merke, så kan vi bidra med målrettet markedsdata til ditt business case.

Eller ønsker du kanskje å se på regionale forskjeller i forekomst eller bruk?

Vår tilnærming er datadrevet, og vi har tilgang til både norske og nordiske data.

Vi kan også bidra med målrettede undersøkelser basert på data som hjelper deg med å designe og implementere endringer som gir deg gode forretningsresultater.

Ta kontakt her