Targeting

Det er essensielt å vite om man treffer de rette kundene, rett antall ganger, med riktig budskap.

Basert på vår innsikt og våre data om markedet, kan vi hjelpe deg med å kartlegge nettopp dette, enten basert på data alene, eller basert på data og innsikt fra de som jobber i felt.

Farmastat kan tilby deg Sales Force Effectiveness (SFE) basert på detaljerte data og velprøvde analyseverktøy. Vi hjelper deg med å vurdere effekten av salgsorganisasjonen din på markedssalg og benchmarke salgsrepresentanters resultater i distriktene. Analysene gjøres i samarbeid med DLI MI.

Ta kontakt her