Handelsvarer i apotekene

Handelsvarer er, sammen med reseptfrie legemidler, en svært viktig produktgruppe for apotekene, som bidrar til viktig mersalg for apotekene og deres eiere.

Apotekene omsetter ikke bare legemidler, men er en betydelig salgskanal for handelsvarer som hudpleieprodukter, kosttilskudd eller måleutstyr for diabetikere, og svært mange andre produktgrupper. Dette markedet er minst like variert som legemiddelmarkedet, og krever derfor et like godt verktøy for innsikt.

Farmastat, har i samarbeid med sine brukere, utviklet et klassifiseringssystem for handelsvarer som stadig er i dynamisk utvikling. Klassifiseringen gir deg lett tilgang til sammenliknbar informasjon mellom konkurrenter og markeder, og gir deg en unik mulighet til planlegging av pipeline, samt forberedelser og oppfølging av kjedeforhandlinger. Regionalt salg per fylke og brick bidrar til en unik oppfølging dersom man jobber med salgsteam i felt.

  • Klassifisering av handelsvarer
  • Salgsdata per apotekkjede
  • Lang salgshistorikk
  • Regionalt salg per fylke og brick