Norske markedsdata

Farmastat leverer statistiske data av høy kvalitet, innenfor markedet legemidler- og handelsvarer.

Norsk markedsdata omfatter salg av registrerte og uregistrerte legemidler med og uten resept, handelsvarer i apotek, sykehusvarer, humanvaksiner, veterinærlegemidler og fiskevaksiner.

Farmastats database inneholder markedsstatistikk fra gjennom mer enn 25 år. Våre registre inneholder detaljert informasjon om varer, bruksområder og utsalgssteder.

Handelsvarene er kategorisert i tråd med markedet. Farmastats eget Merchandise Class register er utviklet og vedlikehold i tråd med markedet og markedets behov, for å få ønsket innsikt apotek salgskanal 

Gjennom innsamling og sammenstilling av data fra våre datakilder til tjenesten Farmastat –Data Insight Platform (F-DIP), er Farmastat en sterk leverandør av data og informasjon. F-DIP er en robust plattform, der Farmastat også har tilrettelagt for enkel integrasjon for nye datakilder for gjennomføring av analyser.

I vår Farmastat – Data Insight Platform skapes kunnskap og innsikt som gir grunnlag for markedsanalyse og beslutningsstøtte.

Salgsdata for det norske legemiddelmarkedet

Uansett om du leder field-force for etablerte produkter, eller jobber alene i oppstartsselskaper, vil du ha behov for kritisk salgsinformasjon som gjør deg i stand til å ta de riktige beslutningene. Les mer her.

Salgsdata per apotekkjede

Historiske salgsdata per kjede er uvurderlige i forberedelser til forhandlinger. Les mer her.

FS Ekspress

Legemiddelstatistikk “at a glance” – raskt og velkjent. Les mer her.

Sykehus

Farmastats sykehusdata gir deg mulighet til å se hvordan det enkelte sykehus kjøper inn til forbruk på sykehuset. Les mer her.

Veterinær (VET)

For dyr i havet og på land – Farmastat har tallene. Les mer her.

Handelsvarer i apotekene

Handelsvarer er, sammen med reseptfrie legemidler, en svært viktig produktgruppe for apotekene, som bidrar til viktig mersalg for apotekene og deres eiere. Les mer her.

Legedatabasen OneKey

OneKey inneholder kontaktinformasjon for helsepersonell i Norge. Les mer her.