Sykehus

Farmastats sykehusdata gir deg mulighet til å se hvordan det sykehus kjøper inn legemidler på sykehus.

Sykehuset kobles til geografiske Bricks for analyser av legemiddelbruk på sykehus. Sykehusmarkedet er omfattende, der bruk av legemiddler på sykehus baseres på offentlige anbud. Innsikt om legemiddelbruk på sykehus kan bidra til økt forståelse av sykehussektoren.

Farmastat utfører også analyser med kobling av pasientdata og bruk av legemiddeler på sykehus, eller bistår med å få riktige pasientdata som grunnlag for kundenes egne analyser.