Veterinær (VET)

For dyr i havet og på land – Farmastat har tallene.

I to av Norges viktigste næringer er farmasøytiske produkter en viktig faktor i en bærekraftig produksjon. Farmastat har salgsdata for veterinære legemidler for både norsk akvakultur og for det norske landbruket, samt for husdyr og smådyr.

Behovet for oppdaterte data rundt omsetningen av legemidler for dyr er stor, og Farmastat samler inn salgsdata for de viktigste aktørene innen denne sektoren. I tillegg til de store apotekgrossistene er våre kilder betydelige aktører som VESO og STIM (tidligere Europharma). Til sammen utgjør dette en sammensatt base av produkter for både oppdrettsnæringen, landbruket og smådyr.

  • Månedlig oppdatering av veterinære legemidler
  • Fiskehelse – vaksiner, lusemidler og andre legemidler
  • Legemidler til store og små pattedyr
  • Verdi og volum

Ta kontakt her