Nyheter

Her kan du nyheter om det norske legemiddelmarkedet. Vi legger også ut relevante temaartikler og annet aktuelt fra bransjen.

Tema | Tall 1. september 2021

Salgstall fra Farmastat for august 2021

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Du kan lese den her eller be om å motta den på epost. Du kan også abonnere på en...

Tema | Tall 23. august 2021

Salgstall fra Farmastat for juli 2021

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Du kan lese den her eller be om å motta den på epost. Du kan også abonnere på en...

Tema | Tall 1. juli 2021

Salgstall fra Farmastat for juni 2021

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Du kan lese den her eller be om å motta den på epost. Du kan også abonnere på en...

Tema | Tall 3. juni 2021

Salgstall fra Farmastat for mai 2021

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Du kan lese den her eller be om å motta den på epost. Du kan også abonnere på en...

Tema | Tall 3. mai 2021

Salgstall fra Farmastat for april 2021

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Du kan lese den her eller be om å motta den på epost. Du kan også abonnere på en...

Tema | Tall 6. april 2021

Salgstall fra Farmastat for mars 2021

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Du kan lese den her eller be om å motta den på epost. Du kan også abonnere på en...

Tema | Nyheter 26. mars 2021

Bli med på Farmastats påskequiz om Tall og fakta (avsluttet)

Tall og fakta er en statistikksamling som forteller litt om hva den forskningsbaserte legemiddelindustrien i Norge jobber med, og bidrar til. Hovedkilden i Tall og fakta er Farmastat, men data...

Tema | Tall 2. mars 2021

Salgstall fra Farmastat for februar 2021

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Du kan lese den her eller be om å motta den på epost. Du kan også abonnere på en...

Tema | Nyheter 25. februar 2021

Farmastat oppdaterer fylkesinndelingen i tråd med regionsreformen

Oppdateringen, som deler landet inn i markedsområder, gir økte muligheter for analysegrunnlag for alder, kjønn og geografiske forskjeller i det norske markedet. Farmastat har oppdatert Bricks, som er en inndeling av...

Tema | Tall 2. februar 2021

Salgstall fra Farmastat for januar 2021

Først & Størst Light er en gratis månedlig publikasjon fra Farmastat. Du kan lese den her eller be om å motta den på epost. Du kan også abonnere på en...